این سفر در یک نگاه
محل حرکت تور: ترمینال جنوب وسیله نقلیه محلی:
قیمت برای هر نفر ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ حرکت: وسیله نقلیه اصلی: مدت: 5 شب و 6 روز
ساعت حرکت: مدت مرخصی:4روز