موشی

شرح

موشی یکی از شهر های نزدیک به دروازه مارانگو برای صعود قله کلیمانجارو می باشد. این شهر نزدیک فرودگاه بین المللی کلیمانجارو در کشور تانزانیا می باشد

کشور: تانزانیا